• Bán hàng trực tuyến

  Bán hàng trực tuyến

  Mr Linh

  Skype Me™!

  04.66603624

  Mr.Du

  Skype Me™!

  0988.921.338

  Kinh doanh 2

  Skype Me™!

  04.66603614

  Mr.Tuấn

  Skype Me™!

  04.37938315 (101)

  Địa chỉ: 79 Phan Văn Trường,Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại: 04.66603614 - 04.66603624 - 04.37938315

  Fax: 04.37938315 - Website: http://anchau.vn

  Email: emailanchau@gmail.com

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Hỗ trợ kỹ thuật

  Địa chỉ: 79 Phan Văn Trường,Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại: 04.66603614 - 04.66603624

  Fax: 04.37938315 - Website: http://anchau.vn

  Email: emailanchau@gmail.com

 • HOT LINE : 0988.921.338 - Email
 • SONY

« Trước Tiếp »

Ổ cứng cắm ngoài SONY 1TB (Bạc)

Giá: 1.730.000 VNĐ

Mô tả:

Ổ cứng cắm ngoài SONY 1TB (Bạc):

USB 3.0,
tốc độ quay 7200 v/phút.
Truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với PC usb 2.0
với phần mềm hỗ trợ Pre
– loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Tương thích với các sản phẩm Sony AV
* đối với các model standard (NTFS),
formatted với phần mềm pre-loaded “FAT32 formatter”.
Bảo mật dữ liệu bằng password với phần mềm
pre-loaded. Back-up dữ liệu tự động với phần mềm pre-loaded 
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 1TB (Đen)

Giá: 1.730.000 VNĐ

Mô tả: Ổ cứng cắm ngoài  SONY 1TB (Đen)
USB 3.0, tốc độ quay 7200 v/phút.
Truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với PC usb 2.0
với phần mềm hỗ trợ Pre – loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Tương thích với các sản phẩm Sony AV *
đối với các model standard (NTFS),
formatted với phần mềm pre-loaded “FAT32 formatter”.
Bảo mật dữ liệu bằng password với
phần mềm pre-loaded. Back-up dữ liệu tự động với phần mềm pre-loaded 
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 500Gb Standard (Bạc)

Giá: 1.340.000 VNĐ

Mô tả: USB 3.0, tốc độ quay 7200 v/phút.
Truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với
PC usb 2.0 với phần mềm hỗ trợ Pre
– loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 500Gb Standard (Đen)

Giá: 1.340.000 VNĐ

Mô tả: USB 3.0, tốc độ quay 7200 v/phút.
Truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với
PC usb 2.0 với phần mềm hỗ trợ Pre
– loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 500Gb Standard (Hồng)

Giá: 1.340.000 VNĐ

Mô tả: USB 3.0, tốc độ quay 7200 v/phút.
Truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với
PC usb 2.0 với phần mềm hỗ trợ Pre
– loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 2TB (Đen)

Giá: 3.230.000 VNĐ

Mô tả: SONY 2TB (Đen):USB 3.0,
truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với PC usb 2.0 với
phần mềm hỗ trợ Pre – loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Tương thích với các sản phẩm Sony AV *
đối với các model standard (NTFS),
formatted với phần mềm pre-loaded “FAT32 formatter”.
Bảo mật dữ liệu bằng password với phần mềm pre-loaded.
Back-up dữ liệu tự động với phần mềm pre-loaded
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

ổ cứng cắm ngoài SONY 1TB (Hồng)

Giá: 1.730.000 VNĐ

Mô tả:

ổ cứng cắm ngoài SONY 1TB (Hồng):

USB 3.0, truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với PC usb 2.0
với phần mềm hỗ trợ Pre – loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Tương thích với các sản phẩm Sony AV *
đối với các model standard (NTFS),
formatted với phần mềm pre-loaded “FAT32 formatter”.
Bảo mật dữ liệu bằng password với phần mềm pre-loaded.
Back-up dữ liệu tự động với phần mềm pre-loaded
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 2TB (Xanh)

Giá: 3.230.000 VNĐ

Mô tả: SONY 2TB (Xanh):USB 3.0,
truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với PC usb 2.0
với phần mềm hỗ trợ Pre – loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Tương thích với các sản phẩm Sony AV *
đối với các model standard (NTFS),
formatted với phần mềm pre-loaded “FAT32 formatter”.
Bảo mật dữ liệu bằng password với phần mềm pre-loaded.
Back-up dữ liệu tự động với phần mềm pre-loaded
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624

Ổ cứng cắm ngoài SONY 2TB (Hồng)

Giá: 3.230.000 VNĐ

Mô tả: SONY 2TB (Hồng):USB 3.0,
truyền dữ liệu tốc độ cao ngay cả với PC usb 2.0 với
phần mềm hỗ trợ Pre – loaded (máy tăng tốc truyền dữ liệu).
Tương thích với các sản phẩm Sony AV *
đối với các model standard (NTFS),
formatted với phần mềm pre-loaded “FAT32 formatter”.
Bảo mật dữ liệu bằng password với phần mềm pre-loaded.
Back-up dữ liệu tự động với phần mềm pre-loaded
Liên hệ mua hàng: 04.66603614 - 04.66603624