• Bán hàng trực tuyến

  Bán hàng trực tuyến

  Mr. Linh

  Skype Me™!

  024.66603624

  Mr.Du

  Skype Me™!

  0988.921.338

  Mr. Nam

  Skype Me™!

  024.66603614

  Mr.Tuấn

  Skype Me™!

  024.37938315

  Địa chỉ: Văn phòng giao dịch: Số 79 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 024.66603614 - 024.66603624 - 024.37938315

  Fax: 024.37938315 - Website: https://anchau.vn

  Email: emailanchau@gmail.com

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Hỗ trợ kỹ thuật

  Địa chỉ: Văn phòng giao dịch: Số 79 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 024.66603614 - 024.66603624

  Fax: 024.37938315 - Website: https://anchau.vn

  Email: emailanchau@gmail.com

 • GỌI ĐẶT MUA : 0988.921.338
 • Hệ điều hành

« Trước 1 | 2 Cuối »

PM hệ điều hành Microsoft Home 10 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Giá: 2.090.000 VNĐ

Mô tả: - Số máy cài đặt: 1 máy tính 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

PM hệ điều hành Microsoft Windows 8.1 Pro 64bOEI DVD

Giá: 2.990.000 VNĐ

Mô tả:  Số máy cài đặt: 1 máy tính 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

PM hệ điều hành Microsoft Windows 7 Pro 64b OEI

Giá: 2.990.000 VNĐ

Mô tả: - Số máy cài đặt: 1 máy tính 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

PM hệ điều hành Microsoft Pro 10 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Giá: 2.990.000 VNĐ

Mô tả:  Số máy cài đặt: 1 máy tính 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

PM hệ điều hành Microsoft Windows Pro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

Giá: 3.770.000 VNĐ

Mô tả: - Số máy cài đặt: 1 máy tính 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

PM hệ điều hành Microsoft WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

Giá: 18.150.000 VNĐ

Mô tả:  Số máy cài đặt: 1 máy chủ 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: là dạng cấp phép cho máy tính đang sử dụng nhưng chưa cài đặt phần mềm bản quyền.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

PM Hệ điều hành Microsoft Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Giá: 3.050.000 VNĐ

Mô tả: - Số máy cài đặt: 1 máy tính 
- Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. 
- Hình thức cấp phép: Được cài đặt sẵn trên máy tính mới từ nhà sản xuất hoặc từ công ty lắp ráp máy tính.
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 7 Pro 64bOEI

Giá: 2.890.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 7 Pro 32bOEI

Giá: 2.790.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Windows Ultimate 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI 611 DVD

Giá: 4.230.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 8 Pro 32bOEI

Giá: 2.990.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL(228-09884)

Giá: 18.650.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 8.1 single language 64bOEI

Giá: 1.900.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 8.1 Pro 64bOEI

Giá: 2.990.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 7 HmBasic 64bit OEI

Giá: 1.800.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 7 HmBasic 32Bit OEI

Giá: 1.800.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt(P73-05128)

Giá: 15.900.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

Giá: 15.950.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Windows Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

Giá: 3.710.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Windows Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

Giá: 1.890.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Windows Pro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

Giá: 3.000.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 8 Pro 64bOEI

Giá: 3.050.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 8 single language 32bOEI

Giá: 1.790.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Microsoft Windows 8 single language 64bOEI

Giá: 1.990.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624

Phần mềm Windows Microsoft Ultimate 7 64-bit

Giá: 4.230.000 VNĐ

Mô tả:
Liên hệ mua hàng: 024.66603614 - 024.66603624