Tài Khoản VietcombankTên tài khoản: Phạm Viết Du
Số tài khoản: 0491.00000.3738
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội