Tài Khoản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV

Tên tài khoản: Phạm Viết Du
Số tài khoản: 2151.0000.956.454
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội