Tài Khoản Vietinbank

Tên tài khoản: Phạm Viết Du
Số tài khoản: 711A6336.8102
Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội