Tài Khoản Ngân hàng Quân đội MBbank

Tên tài khoản: Phạm Viết Du
Số tài khoản: 0560.119.520.008
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội